Kimono Sculptures - karenlamonte
Powered by SmugMug Log In

Odoriko

54" x 30" x 17"
2012, Iron

Odorikokimonoiron